E-bike-registratie

Registratie van elektrische fietsen is wettelijk verplicht voor sommige elektrische fietsen, maar niet voor andere. Dit komt omdat de fietsen die gewoonlijk ‘e-bikes’ worden genoemd, wettelijk worden beschouwd als pedelecs, s-pedelecs of e-bikes. Je kunt hier vinden voor welke elektrische fietsen een rijbewijs nodig is, welk vermogen een e-bike mag hebben en welke voertuigen verplicht verzekerd moeten zijn.

 

Wanneer moet er een registratie worden aangevraagd voor een e-bike? 

Voor een elektrische fiets is een registratie met gebruiksvergunning en verzekeringsnummerplaatje vereist als het een S-pedelec of een e-bike betreft. Berijders van elektrische fietsen hebben daarentegen geen registratie nodig. Maar wat zijn de verschillen tussen deze fietsen?

 

Pedelec

Een pedelec (afkorting van "pedal electric cycle") is een elektrische fiets waarvan de motor alleen wordt ingeschakeld wanneer de berijder trapt. De motorische hulp is dus in zekere zin slechts een trapondersteuning. Alleen een extra starthulp kan de elektrische fiets tot 6 km/h versnellen, zelfs zonder te trappen. Met motorondersteuning kunnen elektrische fietsen snelheden tot 25 km/h halen. Als aan deze voorwaarden is voldaan, is de elektrische fiets wettelijk gelijkwaardig aan een gewone fiets.  Je hebt dus geen registratie nodig om op een elektrische fiets te rijden, en je hebt evenmin een helm of een rijbewijs nodig. Elektrische fietsen zijn ook op gewone fietspaden toegestaan.

 

S-Pedelec

Een S-pedelec (afkorting van "speed pedelec") is, zoals de naam al zegt, de snellere versie van een elektrische fiets. S-pedelecs kunnen snelheden tot 45 km/h bereiken met motorondersteuning bij het trappen. Deze snelle fietsen worden wettelijk als bromfieten beschouwd. Zodoende is voor deze fietsen een registratie nodig. Als bestuurder moet je in het bezit zijn van een gebruiksvergunning, een verzekeringsplaatje en een rijbewijs van klasse AM of hoger. Bovendien zijn helmen verplicht voor S-pedelecs en mogen normale fietspaden alleen worden gebruikt als een extra bord dit uitdrukkelijk toestaat voor bromfietsen. De minimumleeftijd voor het besturen van een S-pedelec is 15 of 16 jaar, afhankelijk van de deelstaat. 

 

E-bike

De term ‘e-bike’ wordt vaak als algemene term gebruikt, omdat het grootste deel van alle aangeboden e-bikes eigenlijk elektrische fietsen zijn. In tegenstelling tot de e-bike levert de elektrische fiets alleen motorondersteuning wanneer de berijder trapt. Echte e-bikes zijn fietsen die zelfs de motorondersteuning inschakelen als er niet wordt getrapt. E-bikes maken slechts een zeer klein deel uit van de in Duitsland verkochte elektrische fietsen en kunnen verder worden opgesplitst in modellen met verschillende snelheden. E-bikes met een snelheid van maximaal 20 of 25 km/h worden als bromfietsen beschouwd. Om deze fietsen te besturen, heb je dus een bromfietscertificaat nodig of een rijbewijs van klasse AM of B. De minimumleeftijd voor het besturen van deze bikes is 15 jaar. Je mag alleen fietspaden gebruiken als er borden staan met ‘E-bikes/bromfietsen toegestaan’. Voor e-bikes die maximaal 45 km/h rijden, zijn een rijbewijs van klasse AM of B en een minimumleeftijd van 16 jaar verplicht. Het is verboden voor deze snelle fietsen om fietspaden te gebruiken. Tot 20 km/h is het dragen van een helm op een e-bike niet wettelijk verplicht, het wordt alleen aanbevolen. Als bestuurder moet je echter een helm dragen bij snelheden van 25 km/h of meer. Een registratie is in ieder geval verplicht voor alle e-bikes als bromfietsen. 

 

Hoeveel vermogen mag een e-bike hebben?

Naast de registratieplicht en de maximumsnelheden is ook de motorcapaciteit van elektrische fietsen, S-pedelecs en e-bikes duidelijk geregeld: Voor elektrische fietsen mag de motor een vermogen hebben van maximaal 250 watt De motoren van S-pedelecs zijn met 4.000 watt veel krachtiger. E-bikes met motorondersteuning tot 25 km/h produceren een maximaal vermogen van 500 watt en e-bikes tot 45 km/h een maximaal vermogen van 4.000 watt.

 

Wanneer geldt er een verzekeringsplicht voor een e-bike?

Alle elektrische fietsen die wettelijk als e-bike zijn aangemerkt en die je zonder te trappen kunt voortbewegen met alleen de motor, zijn verzekeringsplichtig. Je hebt een verzekeringsplaatje nodig voor deze fietsen. Hetzelfde geldt voor de S-pedelecs, die trapondersteuning bieden tot 45 km/h. Voor elektrische fietsen daarentegen bestaat er geen verzekeringsplicht. Consumentenbeschermers raden echter aan om een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten om gedekt te zijn in geval van een ongeval. 

Sluiten