Accu knowhow

Belangrijke feiten

Met welke accu behaal ik welke actieradius? Waar moet ik tijdens de koop op letten? Hoe onderhoud ik de e-bike-accu op de juiste manier? Wij hebben de belangrijkste vragen voor u samengevat en geven u een overzicht.

E-bike-accu opladen

Zodra het opladen begint, knippert of brandt de weergave acculaadstatus van uw accu. Als de cellen volledig zijn opgeladen, wordt het laadproces automatisch beëindigd en dooft de weergave acculaadstatus. U kunt uw accu op de fiets laten zitten of deze voor het opladen verwijderen.


De juiste e-bike-accu

U dient er bij de koop van een e-bike-accu op te letten dat het om een lithium-ionaccu met een hoogwaardig accubeheersysteem zonder memory-effect gaat dat ervoor zorgt dat de accu noch tijdens het opladen noch tijdens het ontladen schade kan oplopen. Pas deze elektronische besturing maakt de accu "intelligent" en zorgt voor een langere levensduur. Kalkhoff gebruikt voor zijn e-bikes uitsluitend hoogwaardige lithium-ionaccu's die zijn voorzien van het voorgeschreven CE-keurmerk.

E-bike-accu opslaan

Als u uw e-bike-accu gedurende langere tijd wilt opslaan, moet hij voor ongeveer 50 % opgeladen zijn. U dient de accu bij te laden als alleen nog 1 of 2 led's branden resp. uiterlijk na zes maanden. Ideaal is een aparte opslag op een droge plek bij een temperatuur van ongeveer 20 graden. Een adequate opslag zorgt ervoor dat de levensduur van de accu wordt verlengd.

Informatie over de reinigung

Een e-bike-accu mag niet met een hogedrukreiniger en ook niet met een waterstraal worden gereinigd. U kunt de accu het beste van de fiets halen en met een vochtige doek afvegen zonder de contactpunten aan te raken. De contacten van de e-bike-accu kunt u het beste met een droge doek schoonmaken.


De accu in de winter gebruiken

De ideale bedrijfstemperatuur van de accu bedraagt +20 graden Celsius. Zorg ervoor dat u de accu in de winter niet buiten opslaat of oplaadt. Het is het beste als u de accu pas op de fiets plaatst bij het begin van uw rit.

Wat te doen bij een val?

Beschadigde of vermoedelijk beschadigde accu's mogen in geen geval meer worden opgeladen. Ook beschadigde opladers mogen niet meer worden gebruikt. Neem contact op met uw dealer om verdere maatregelen te bespreken.

Invloeden op de actieradius

Sluiten