Garantie

De garantie van Kalkhoff

Door voortdurende controles en toepassing van de nieuwste productiemethoden doen we er bij Kalkhoff alles aan om te voldoen aan onze eigen eisen als het gaat om hoge kwaliteit, goed vakmanschap, een lange levensduur en een betrouwbaar product. Daarom kunnen we een verlengde fabrieksgarantie verlenen.

Garantievoorwaarden

Garantieregistratie

Met het volgende formulier kun je je fiets registreren voor onze garantie. Opmerking: Na een succesvolle garantieregistratie sturen we je een bevestiging per e-mail. Neem contact met ons op als je deze mail niet ontvangt.

Personal information

Warranty information

Je kunt dit vinden op de witte sticker aan de onderkant van de onderbuis bij de motor

Further information

More Information #2

Feedback and files

max. 5mb

Wat betekenen fabrieksgarantie en wettelijke garantie? En wat zijn slijtageonderdelen?

Wat is fabrieksgarantie?

Fabrieksgarantie is een vrijwillige toezegging van de garantiegever (fabrikant) voor zijn product. Deze garantie moet niet worden verwisseld met de wettelijke garantie. Omdat fabrieksgarantie op vrijwillige basis is, mogen fabrikanten zelf bepalen hoe ze deze invullen. Daarom kunnen de garantievergoedingen verschillen van fabrikant tot fabrikant.

Wat is wettelijke garantie?

De wettelijke definitie van een materieel gebrek bepaalt wanneer en onder welke omstandigheden sprake is van een gebrek aan een gekocht artikel en aanspraak kan worden gemaakt op garantie.

De Duitse garantiewetgeving regelt het soort claims die je als koper geldend kan maken tegenover een verkoper. In principe bestaat er altijd een recht op nakoming achteraf. Dit houdt in dat de verkoper de gelegenheid moet krijgen om het gebrek te verhelpen. De koper is dan ook verplicht om het gekochte artikel ter beschikking van de verkoper/fabrikant te stellen om nakoming achteraf (bijv. reparatie) mogelijk te maken.

Als koper mag je in principe gedurende 24 maanden vanaf de overdracht van het gekochte artikel een garantieclaim indienen. In de eerste 12 maanden ligt de bewijslast voor een materieel gebrek bij de fabrikant/dealer. Dit betekent dat de fabrikant/dealer moet bewijzen dat het product op de dag van de verkoop in perfecte staat was. Na deze 12 maanden moet jij als koper bewijzen dat het gebrek al bestond op het tijdstip van aankoop. Daarnaast moet je een begrijpelijke reden geven waarom het zo lang geduurd heeft, voordat je een klacht hebt ingediend.

Wat zijn slijtageonderdelen?

Slijtageonderdelen nemen een bijzondere plaats in binnen de garantie. De wettelijke garantie stemt niet overeen met een duurzaamheidsgarantie! Bij normale slijtage neemt de verkoper geen garantieverplichtingen op zich.

Slijtageonderdelen vallen namelijk niet onder de garantie als de slijtage is opgetreden door het gebruik van het product. Slijtageonderdelen hebben een verschillende levensduur die afhangt van de gebruiksfrequentie, het onderhoud en de algemene verzorging.

 

Tot de slijtageonderdelen behoren onder andere:

remschijven en remvoeringen, accu’s, bussen, afdichtingen en lagers in frameonderdelen (vorken, dempers), trapassen, kettingen en kettingbladen, naaflagers, rondsels, balhoofden, velgen, handvatten, wielen, Bowdenkabels, zadels, verlaagbare zadelpennen en nog veel meer.

Sluiten