PRIVACYVERKLARING VAN KALKHOFF

Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring KALKHOFF is van kracht voor de verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door Kalkhoff Werke GmbH (“Kalkhoff”) in verband met onze dienstverlening, merkproducten van KALKHOFF en deze website. 

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Kalkhoff (Europa-Allee 26, 49685 Emstek, Duitsland) is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor alle verzameling en alle verwerking van jouw persoonsgegevens in verband met de merkproducten, diensten en websites van KALKHOFF. 

Kalkhoff maakt deel uit van Pon Holdings B.V. en diens verbonden ondernemingen (“Pon”). Kalkhoff en Pon zijn toegewijd aan het respecteren en beschermen van je privacy en de bescherming van de persoonsgegevens die je met ons deelt.

 

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te registreren, contact met ons op te nemen of onze websites te bezoeken, verwerken we enkele persoonsgegevens van je. Deze persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:

 1. op persoonlijke wijze met je te communiceren of je te informeren over merkproducten en/of diensten van KALKHOFF in overeenstemming met jouw keuzes;

 2. het bieden van klantenservice, inclusief service rondom het kopen van diensten en/of producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van gelieerde bedrijven, en het behandelen van klachten en verzoeken om inlichtingen;

 3. je aankoop van merkproducten van KALKHOFF te verwerken inclusief financiële en logistieke afhandeling;

 4. je account bij KALKHOFF te verwerken;

 5. je deelname aan prijsvragen, promoties, enquêtes of websitefuncties te verwerken;

 6. marktonderzoek uit te voeren en onze bedrijfsvoering, diensten en KALKHOFF merkproducten te verbeteren of om nieuwe bedrijfsvoering, services en producten te ontwikkelen;

 7. statistische analyses uit te voeren en hierover te rapporteren;

 8. het bieden van diensten op het internet;

 9. het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma;

 10. het bieden van app-functionaliteiten, inclusief het verzenden van relevante commerciële berichten;

 11. toekomstige promotionele en marketingtechnische informatie met je te communiceren, inclusief doeleinden voor direct marketing en retargeting;

 12. het aggregeren en/of anonimiseren van persoonsgegevens om andere data te genereren voor ons gebruik;

 13. het voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden, beslechting geschillen en handhaving van onze overeenkomsten;

 14. als anderszins aangegeven op of rond het moment waarop de persoonsgegevens worden verzameld.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Welke gegevens we exact verwerken, is afhankelijk van welke websites, producten of services je gebruikt en hoe je het gebruikt. We verwerken de volgende persoonsgegevens.

Gegevens die je verstrekt aan ons:

 • Dit zijn de gegevens die je zelf invoert wanneer je onze websites bezoekt of onze producten of diensten gebruikt. Deze gegevens bevatten bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geboortedatum, KALKHOFF producten die je gekocht hebt, de account naam en wachtwoorden die je aanmaakt, bankgegevens voor het betalen van KALKHOFF producten etc.

Gegevens verzameld via sensoren:

 • Veel producten zijn uitgerust met een of meerdere sensoren of gebruiken de sensoren van de apparaten waarop de producten worden uitgevoerd. Voorbeelden van sensoren zijn GPS-ontvangers, Wi-Fi- of Bluetooth-ontvangers, een camera en touchscreens.

 • In overeenstemming met de doeleinden worden de via de sensoren verzamelde gegevens over jou en de gebruikte apparaten verzonden naar Kalkhoff en andere externe partijen die de gegevens nodig hebben om de overeengekomen diensten aan Kalkhoff te leveren.

Metadata:

 • Dit zijn gegevens die worden verzameld of automatisch worden gegenereerd terwijl je de websites, producten of diensten van Kalkhoff gebruikt. Metadata wordt vaak verzameld of gegenereerd wanneer je een computerapparaat gebruikt of wanneer je gegevens verzendt via een computernetwerk, zoals het internet. Deze gegevens bevatten gegevens die je gebruikt in de gebruikersinterface en tijdens andere apparaat-activiteiten, evenals IP-adressen, unieke apparaat-id’s, MAC-adressen van Wi-Fi- en Bluetooth-apparaten, cookies en gegevens van computeractiviteiten. Zie het Cookiebeleid KALKHOFF voor verdere details.

Mailing adresgegevens

 • Deze gegevens worden verzameld uit adreslijsten die toegankelijk zijn via openbare bronnen en worden alleen gebruikt voor mailings per post.

 

Hoe verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Hieronder wordt per manier aangegeven welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden wij deze gebruiken en welke rechtsgrond van toepassing is:

Manier van verwerken

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Doeleinden gebruik persoonsgegevens

Rechtsgrond

Abonneren nieuwsbrief 

Voornaam, achternaam, e-mailadres ...

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14

Toestemming of gerechtvaardigd belang

Contactformulier van onze klantenservice

Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer ...

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14

Uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belang

KALKHOFF account aanmaken

Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer ...

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 en 14

Toestemming, gerechtvaardigd belang of uitvoering van een overeenkomst

Merkproduct van KALKHOFF te registreren

Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer ...

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 en 14

Uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belang

KALKHOFF producten kopen via de website

Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer ...

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 en 14

Uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belang

Deelnemen aan een promotie, evenement, wedstrijd of online forum

Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer ...

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14

Toestemming of gerechtvaardigd belang

Bezoek aan onze websites (cookies)

Metadata.

NB: zie het Cookiebeleid KALKHOFF voor verdere details

De hierboven beschreven doeleinden: 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14

Toestemming of gerechtvaardigd belang

Inloggen via sociale media op onze websites

NB: wij krijgen nooit toegang tot jouw account. 

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14

Toestemming of gerechtvaardigd belang

Gebruik van de app

Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer ...

De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 en 14

Toestemming of gerechtvaardigd belang

Postmailings

Voornaam, achternaam, postadres ...

De hierboven beschreven doeleinden: 1 en 11

Toestemming of gerechtvaardigd belang

Onze gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om die weer in te trekken, wanneer je maar wilt, door het sturen van een verzoek naar privacy@pon.com

 

Hoe delen we jouw persoonsgegevens of dragen we deze over?

Je dient ervan bewust te zijn dat Kalkhoff deel uitmaakt van een business groep binnen Pon en dat afdelingen (zoals marketing en IT) deel kunnen uitmaken van wereldwijde bedrijven van Pon. Als gevolg daarvan kunnen jouw persoonsgegevens wereldwijd worden gedeeld met en/of overgedragen aan de andere business groep bedrijven of andere Pon bedrijfsonderdelen. Je kunt de lijst en locatie van onze bedrijven hier raadplegen: http://www.pon.com/nl-nl/our-business/bedrijven

Kalkhoff kan je persoonsgegevens ook delen met externe partijen om bepaalde activiteiten uit te voeren namens Kalkhoff en om services die ze aan ons bieden te faciliteren. Dit kunnen dienstverleners zijn van services zoals website hosting, data analyses, betalingsverwerking, orderafhandeling, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuurvoorzieningen, klantenservice, e-mail bezorging, audits en andere diensten. Kalkhoff kan jouw persoonlijke gegevens ook delen met derden, zodat zij je marketingcommunicatie kunnen sturen, in overeenstemming met jouw keuzes. Kalkhoff vereist dat deze externe partijen jouw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beschermen. Kalkhoff zal je persoonsgegevens niet verkopen aan derden. 

Kalkhoff of Pon kan reorganiseren, fuseren of op enigerlei andere wijze (een deel van) een onderneming aan een ander bedrijf verkopen of afstoten. Als een dergelijke onderneming aan KALKHOFF gerelateerd is, kan een dergelijke overdracht van eigendom de overdracht van jouw persoonlijke gegevens aan de nieuwe eigenaar en zijn adviseurs bevatten.

We zullen jouw persoonsgegevens alleen openbaren als dit toegestaan of geautoriseerd is bij wet, noodzakelijk is voor het voorkomen of bestrijden van fraude, noodzakelijk is voor geschillenbeslechting of noodzakelijk is voor enige andere legitieme behoefte die in de omstandigheden zwaarder weegt dan jouw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van ons personeel.

 

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

Kalkhoff zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen tegen verlies of onwettige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kan het gebruik van beveiligde registratieformulieren, codering van gegevens en toegangsbeperking tot jouw persoonsgegevens omvatten.

Bepaalde landen kennen geen adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens. Je kunt er echter op vertrouwen dat Kalkhoff passende beveiligingsmaatregelen zal nemen ten aanzien van de vertrouwelijkheid en bescherming van jouw gegevens. Voor overdracht vanuit de EER naar landen die volgens de Europese Commissie geen toereikend niveau van gegevensbescherming bieden, hebben we toereikende maatregelen genomen zoals contractuele overeenkomsten, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie, afgesloten met derde partijen. Je kunt een kopie van deze maatregelen aanvragen door contact met ons op te nemen via privacy@pon.com

 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We zullen persoonsgegevens zo lang bewaren als dat nodig of toegestaan is binnen het kader van de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden en in overeenstemming met het toepasselijk recht.

Tot de criteria die worden gebruikt om onze opslagtermijn te bepalen behoren:

 • De duur van de tijd waarin we een lopende relatie met jou hebben en de diensten aan jou leveren (bijvoorbeeld, zolang als jij een account bij ons hebt of gebruik blijft maken van onze diensten).

 • Of er een wettelijke verplichting bestaat waaraan wij moeten voldoen (bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat wij onze transacties gedurende een bepaalde tijd bewaren voordat wij deze kunnen verwijderen); of

 • Of bewaren wenselijk is gezien onze juridische positie (zoals ten aanzien van verjaringstermijnen, geschillen of onderzoeken door verordenende instanties).

 

Cookies, web beacons en vergelijkbare technieken

Als je onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken om je een betere, snellere en veiligere browserervaring te bieden.

 

Wat zijn cookies, web beacons en vergelijkbare technieken?

Een cookie bevat of verzamelt geen eigen informatie, maar wordt uitgelezen door een server via een webbrowser; met de informatie kan een gebruiksvriendelijkere dienstverlening mogelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld het herkennen van fouten. We bewaren een cookie niet langer dan noodzakelijk is.

Web beacons zijn kleine grafische afbeeldingen (ook wel ‘pixel tags’ of ‘clear GIF’s’ genoemd) die op of in onze websites, diensten, applicaties, communicatie-services en hulpmiddelen kunnen voorkomen en worden verschillende doelen worden gebruikt, waaronder het meten van de prestaties van onze websites, het volgen van het aantal bezoekers op onze websites en hoe deze daarop navigeren.

Onder vergelijkbare technieken voor het opslaan van informatie verstaan wij overige technologieën die informatie opslaan in uw browser of apparaat en die gebruik maken van lokaal gedeelde objecten of lokale opslag. Voorbeelden zijn flashcookies, HTML 5-cookies en andere webapplicatie-softwaremethoden.

Omwille van de eenvoud gebruiken wij in ons beleid de term cookie voor het geheel aan cookie, web beacons en vergelijkbare technieken.

Om onze website volledig te kunnen gebruiken, dient u cookies in te schakelen. Als u cookies niet wenst in te schakelen, dan kunt u de website nog steeds bezoeken, maar kunnen bepaalde functies van de site beperkt zijn.

 
Hoe gebruiken we cookies?

U kunt de aanwezigheid opmerken van de verschillende soorten cookies die bij uw bezoek aan deze website worden gegenereerd. We gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Noodzakelijk cookies;
 • Voorkeuren cookies;
 • Analytische cookies;
 • Marketing cookies.

 

Noodzakelijk cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om het surfen op de website(s) van Kalkhoff mogelijk te maken en de functies te kunnen gebruiken, waaronder het toegang krijgen tot beschermde onderdelen van de website. Zonder deze cookies zijn dergelijke functies, waaronder winkelmandjes en elektronische betaling, niet mogelijk.

 

Voorkeurscookies

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

 


Analytische cookies

Deze cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van bezoekers aan onze website, zoals vaak bezochte pagina’s en het feit of bezoekers foutmeldingen krijgen. Dit stelt ons in staat de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en andere rapporten worden niet aan individuen gelinkt.

 


Marketing cookies

De artikelen, afbeeldingen en video’s die u bekijkt op onze website kunnen door middel van knoppen worden gedeeld en geliket via social media. Cookies van de aanbieders van social media worden gebruikt om het functioneren van deze knoppen mogelijk te maken, zodat ze u herkennen wanneer u een artikel of video wilt delen.

 

Kalkhoff gebruikt en plaatst de functionele cookies als u onze website bezoekt om te zorgen dat de website werkt. Alleen na goedkeuring plaatsen wij ook de analytische, reclame en social mediacookies. U krijgt bij uw eerste bezoek de mogelijkheid om uw voorkeur voor het gebruik van de soorten cookies aan te geven. Wij bewaren uw voorkeur voor een volgend bezoek aan onze website. U kunt uw voorkeur te allen tijde aanpassen.

 

Het beheersen van cookies

U kunt cookies beheersen en/of verwijderen als u dat wenst. Kijk voor meer informatie hierover op aboutcookies.org. U kunt alle cookies verwijderen die al op uw computer opgeslagen zijn en u kunt de meeste browsers zodanig instellen dat het gebruik ervan wordt voorkomen. Als u dit doet, dan kan het echter voorkomen dat u bepaalde voorkeuren bij elk bezoek handmatig moet aanpassen en dat bepaalde diensten en functionaliteiten niet werken.

 

 

Jouw rechten

Indien jij je door ons verwerkte persoonsgegevens wilt herzien, corrigeren, bijwerken, beperken of verwijderen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, of als je een elektronische kopie van jouw persoonsgegevens wilt ontvangen om die aan een ander bedrijf door te geven (voor zover dit recht op gegevensoverdracht door de toepasselijke wetgeving aan jou wordt verstrekt), kun je contact met ons opnemen via privacy@pon.com. We zullen conform het toepasselijke recht op jouw verzoek reageren.

Wij verzoeken je in je aanvraag zo duidelijk mogelijk te beschrijven op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft. Voor jouw veiligheid zullen wij alleen aanvragen behandelen met betrekking tot de persoonsgegevens die bij het specifieke e-mailadres horen die je gebruikt om ons je verzoek te sturen, en we kunnen je vragen om verificatie van jouw identiteit voordat wij aan je verzoek voldoen. We zullen proberen zo snel als redelijkerwijs uitvoerbaar aan jouw verzoek te voldoen, en in elk geval binnen de wettelijk vereiste termijnen.

 

Contact, vragen, feedback en functionaris gegevensbescherming

Stuur je vragen en opmerkingen over deze Privacyverklaring naar privacy@pon.com

Onze functionaris gegevensbescherming (FG) is ook bereikbaar via bovenstaand email adres. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit voor jouw land of regio of waar een vermeende inbreuk op het toepasselijke privacyrecht plaatsvindt.

Analytische tools en reclame

Google Tag Manager
Wij maken gebruik van Google Tag Manager. Deze wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Google Tag Manager is een tool waarmee wij tracking-tools, statistische tools en andere technologie op onze website kunnen integreren. Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert zelfstandig geen analyses uit. Het programma dient uitsluitend om de hiermee geïntegreerde tools te beheren en toe te passen. Google Tag Manager registreert echter wel je IP-adres, dat ook aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten doorgegeven kan worden.
Het gebruik van Google Tag Manager vindt plaats conform art. 6, lid 1 onder f AVG. Websitebeheerders hebben er een gerechtvaardigd belang bij dat op hun websites snel en ongecompliceerd diverse tools worden geïntegreerd en beheerd. Voor zover om de desbetreffende toestemming is gevraagd, vindt verwerking uitsluitend plaats conform art. 6, lid 1a AVG en § 25, lid 1 TTDSG (Gesetz über den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien, Duitse Wet gegevens- en privacybescherming telecommunicatie en telemedia), voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld device fingerprinting) als bedoeld in de wet omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.


Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de functionaliteiten van de webanalysedienst Google Analytics. Deze wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Google Analytics stelt websitebeheerders in staat het gedrag van de bezoekers van hun websites te analyseren.
In het kader daarvan ontvangt de beheerder diverse soorten gebruiksgegevens, zoals de bekeken pagina’s, de verblijfsduur, het besturingssysteem van de gebruiker en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden in een user-ID samengevat en op het desbetreffende eindapparaat van de websitebezoeker geplaatst.
Verder kunnen we met behulp van Google Analytics o.a. jouw muis- en scrollbewegingen en jouw muiskliks vastleggen. Ook gebruikt Google Analytics diverse modelleringsfunctionaliteiten om de vastgelegde datasets aan te vullen en maakt het bij de gegevensanalyse gebruik van machine learning-technologie.
Google Analytics maakt gebruik van technologie die het mogelijk maakt de gebruiker te herkennen, met als doel het gedrag van de gebruiker te analyseren (bijv. door middel van cookies of device-fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt doorgaans naar een Google-server in de VS doorgestuurd en daarop opgeslagen.
Het gebruik van deze dienst vindt plaats conform jouw toestemming conform art. 6, lid 1 onder a AVG en § 25, lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats conform de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.
Details kun je hier vinden:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.


IP-anonimisering
Op deze website hebben wij de IP-anonimiseringsfunctie ingeschakeld. Dit houdt in dat je IP-adres door Google binnen de EU-lidstaten of binnen andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór verzending naar de VS wordt ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een Amerikaanse server van Google verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om je gebruik van de website te analyseren, rapportages over de activiteit op de website samen te stellen en overige diensten in verband met het gebruik van de website en het internet aan de websitebeheerder te verlenen. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door je browser wordt doorgestuurd wordt door Google niet met andere gegevens samengevoegd.

 

Browser-plugin
Je kunt voorkomen dat Google jouw gegevens verzamelt en verwerkt door de browser-plugin te downloaden en te installeren (beschikbaar via onderstaande link):
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vind je in de privacyverklaring van Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Google Signals
Wij maken gebruik van Google Signals. Als je onze website bezoekt, verzamelt Google Analytics o.a. je locatie, zoekgeschiedenis, YouTube-geschiedenis en demografische gegevens (bezoekersgegevens). Deze gegevens kunnen door middel van Google Signals voor gepersonaliseerde reclame worden gebruikt. Als je een Google-account hebt, worden de bezoekersgegevens van Google Signals aan jouw Google-account gekoppeld en voor gepersonaliseerde reclameboodschappen gebruikt. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor het creëren van geanonimiseerde statistieken over het gebruikersgedrag van onze bezoekers.


Demografische kenmerken bij Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de functie Demographics van Google Analytics om de bezoekers van de website op hen toegesneden reclameboodschappen te kunnen tonen uit het advertentienetwerk van Google.
Zodoende kunnen rapportages worden samengesteld die informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers bevatten. Deze gegevens komen zowel voort uit Google-advertenties op basis van interesse, als uit bezoekersgegevens van derden.  Deze gegevens kunnen niet aan bepaalde personen toegeschreven worden. Je kunt deze functie te allen tijde via de weergave-instellingen in je Google-account uitzetten of het verzamelen van jouw gegevens door Google Analytics in het algemeen weigeren, als omschreven onder het kopje “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

 

Subverwerking
Wij hebben een subverwerkersovereenkomst met Google gesloten en leven de strenge voorschriften van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteit omtrent het gebruik van Google Analytics volledig na.


Measure ecommerce van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de functie Measure ecommerce van Google Analytics. Met behulp van Measure ecommerce is de websitebeheerder in staat het koopgedrag van de websitebezoekers te analyseren met als doel zijn online-marketingactiviteiten te verbeteren. Hierbij wordt informatie verzameld, zoals de geplaatste bestellingen, de gemiddelde waarde van een bestelling, de verzendkosten en de tijd tussen het bekijken en het aankopen van een product. Google kan deze gegevens in een transactie-ID samenvatten, dat aan de desbetreffende gebruiker resp. aan zijn apparatuur is gekoppeld.

 

Google Ads
De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online-reclameprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Google Ads stelt ons in staat in de Google-zoekmachine of op websites van derden advertenties te tonen als de gebruiker bepaalde zoektermen in Google invoert (keyword targeting). Verder kunnen er gerichte advertenties getoond worden op basis van de bij Google bekende gebruikersgegevens zoals locatiegegevens en interesses (doelgroep-targeting). Als websitebeheerder kunnen wij deze gegevens kwantitatief analyseren. Zo analyseren wij bijvoorbeeld welke zoektermen geleid hebben tot het tonen van onze advertenties en op hoeveel advertenties er geklikt is.
Het gebruik van deze dienst vindt plaats conform jouw toestemming conform art. 6, lid 1 onder a AVG en § 25, lid 1 TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Details kun je hier vinden:
https://policies.google.com/privacy/frameworks en
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Google Ads Remarketing
Deze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing. Deze wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Met behulp van Google Ads Remarketing zijn wij in staat personen die ons online aanbod bekijken in bepaalde doelgroepen in te delen en hen vervolgens op hun interesses gebaseerde advertenties binnen het reclamenetwerk van Google te laten tonen (remarketing of retargeting).
Verder kunnen de reclamedoelgroepen die met behulp van Google Ads Remarketing zijn aangemaakt met de niet apparaatgebonden functies van Google verbonden worden. Zodoende kunnen op interesses gebaseerde en gepersonaliseerde reclameboodschappen die op basis van eerder gebruiks- en surfgedrag op een eindapparaat (zoals een mobiele telefoon) op jou zijn toegesneden, ook op een van je andere eindapparaten (zoals een tablet of PC) worden getoond.
Als je een Google-account hebt, kun je via de volgende link bezwaar maken tegen de gepersonaliseerde advertenties: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Het gebruik van deze dienst vindt plaats conform jouw toestemming conform art. 6, lid 1 onder a AVG en § 25, lid 1 TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Nadere informatie en het privacybeleid vind je in de privacyverklaring van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de

 

Google Conversion Tracking
Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. Deze wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Met behulp van Google Conversion Tracking zijn zowel Google als wijzelf in staat vast te stellen of de gebruiker bepaalde handelingen heeft uitgevoerd. Zo kunnen wij bijvoorbeeld analyseren hoe vaak er op welke buttons op onze website is geklikt en welke producten erg vaak bekeken of verkocht zijn.

Deze informatie wordt gebruikt om conversion-statistieken te genereren. Zo krijgen wij het totale aantal gebruikers te zien dat op onze advertenties geklikt heeft en welke handelingen zij uitgevoerd hebben. Wij ontvangen daarbij geen informatie waarmee wij individuele gebruikers zouden kunnen identificeren. Google zelf maakt gebruik van cookies of soortgelijke herkenningstechnologie voor identificatiedoeleinden.
Het gebruik van deze dienst vindt plaats op conform jouw toestemming conform art. 6, lid 1 onder a AVG en § 25, lid 1 TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Meer informatie over Google Conversion Tracking vind je in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Beleidswijzigingen

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen in deze privacyverklaring worden van kracht wanneer we de herziene verklaring publiceren. Indien noodzakelijk, zullen we je informeren over wijzigingen in onze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst aangepast op datum: 06 juli 2023.

Sluiten